Digitalt nyhedsbrev

DALYFO udgiver et digitalt nyhedsbrev cirka fire gange om året.

Nyhedsbrevet indeholder nyt fra DALYFO, nyt om arrangementer af interesse for lymfødemikere, tilbud af forskellig slags og links til interessante artikler og forskningsresultater.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at udfylde fomularen (nede i højre hjørne) på velkomstsiden.

Hér kan du se et arkiv over tidligere nyhedsbreve. Tryk på linket for at læse det pågældende nyhedsbrev.

7/8 2016 - DALYFO´s nyhedsbrev august 2015

DALYFO´s nyhedsbrev august 2015

 
 
Nordisk Lymfødemdag i Hjørring og Ringsted

DALYFO markerer Nordisk Lymfødemdag den 2. september 2016 14-17.
Det foregår to steder: På torvet i Ringsted og i Metropol ShoppingCenter, Østergade 30 i Hjørring.

Foreningen ser frem til at se medlemmer og interesserede de to steder.

 
Nordisk Lymfødemkongres i Bergen

Kongressen bliver afholdt 9. – 11. september 2016 i Bergen med Norsk Lymfødemforening som vært.

Der bliver tre foredragsholdere:
Kristina Gordon, som er specielt interesseret i børn og unge
Åse Sagen, som forsker i hvilken betydning fysisk aktivitet og træning har for   udvikling af lymfødem efter behandling for brystkræft
Johan Sandberg, som forsker i lymfovenøs bypass

Fra DALYFO deltager hele bestyrelsen samt Charlotte Melgaard, som er mor til Sara på fem år. Sara er født med primært lymfødem i begge fødder.


 
Dansk Netværk for Lymfødem inviterer til Lymfødemseminar

Seminaret afholdes torsdag 27. oktober 2016 fra 8.30 til 17.00
Det foregår på Mungo Park, Fredericiagade 1, 6000 Kolding

Temaet for dette seminar er: Udfordring i den gode ødembehandling – fra et patient-, behandlings- og klinisk perspektiv.

Du kan læse mere om programmet og om tilmelding her
 
DALYFO Workshop 2017
Workshop 2017 bliver i Nyborg  

Det sker på Signatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg 24. – 26. marts 2017
 
Nærmere information følger i starten af det nye år

 
DALYFO afholder medlemsmøder i november
Medlemsmøder i november:

Der bliver afholdt to møder: Et vest og ét øst for Storebælt. Tid og sted bliver oplyst på hjemmesiden

DALYFO  | Tlf.: 70 22 22 10 | info@dalyfo.dk