Digitalt nyhedsbrev

DALYFO udgiver et digitalt nyhedsbrev cirka fire gange om året.

Nyhedsbrevet indeholder nyt fra DALYFO, nyt om arrangementer af interesse for lymfødemikere, tilbud af forskellig slags og links til interessante artikler og forskningsresultater.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at udfylde fomularen (nede i højre hjørne) på velkomstsiden.

Hér kan du se et arkiv over tidligere nyhedsbreve. Tryk på linket for at læse det pågældende nyhedsbrev.

22/12 2016 - DALYFO nyhedsbrev december 2016

DALYFO nyhedsbrev 2016

 
 
Husk at tilmelde dig DALYFO's workshop
Du skal tilmelde dig næste års workshop senest 15. januar 2017 til:
 
Lise Petersen, Arent Hansens vej 3, 3250 Gilleleje
 
48 31 85 63
 
info@dalyfo.dk
 
Se programmet og find tilmeldingsblanket i det seneste nummer af Lymfebrevet, nummer tre 2016.
 
 

 
Kom til DALYFO's generalforsamling
Det sker på:

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Søndag den 26. marts 20l7, kl. 11.00 – 12.30

DAGSORDEN:
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Bestyrelsens beretning
4.Aflæggelse af årsregnskab
5.Fastsættelse af kontingent
6.Godkendelse af forslag til ændring af DALYFO´s vedtægter § 6
7.Behandling af indkomne forslag
8.Valg til bestyrelsen
Lise Petersen – på valg
Jytte Holte – ikke på valg
Marianne Looft – på valg
Else Melgaard – på valg
Hanna Rübner – ikke på valg
Suppleanter:
Annagrete Kristensen – ikke på valg
Susanne Holck Mogensen – udtrådt af bestyrelsen
9.Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest den 1. februar 2017.
Bestyrelsen i DALYFO

 
Glædelig jul og godt nytår
DALYFO ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår