Digitalt nyhedsbrev

DALYFO udgiver et digitalt nyhedsbrev cirka fire gange om året.

Nyhedsbrevet indeholder nyt fra DALYFO, nyt om arrangementer af interesse for lymfødemikere, tilbud af forskellig slags og links til interessante artikler og forskningsresultater.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at udfylde fomularen (nede i højre hjørne) på velkomstsiden.

Hér kan du se et arkiv over tidligere nyhedsbreve. Tryk på linket for at læse det pågældende nyhedsbrev.

2/3 2017 - DALYFO nyhedsbrev marts 2017

DALYFO nyhedsbrev marts 2017

 
 
Program for DALYFO's workshop 2017

Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121, 5800 Nyborg

TEMA: Best Pratic for lymfødembehandling

Fredag d. 24. marts:
Indcheckning fra kl. 14.00
16.00 - 16.30 Velkomst, præsentation af bestyrelsen og udstillerne - Langesand
16.30 – Stande - Ophold
19.30 Middag og efterfølgende kaffe og socialt samvær - Avernakke

Lørdag d. 25. marts:
7.30 - 9.00 Morgenmad - Avernakke
9.00 – 11.30 Paneldiskussion – med fokus på lymfødembehandling. Deltagere er Kirsten Tørsleff, fysioterapeut, Hedvig Møller Larsen, forfatter m.v., Mette Witt Mikkelsen, Lymfeterapeut, Thomas Bendner, læge Aku-one, Ditte Marie Bruun, KB, Susan Nørregaard, Bispebjerg og Jonas Raymond Duffy, Bispebjerg - Langesand
11.30 – 12.00 Information om behandlingstur til Spanien v/ AKU-ONE - Ophold/Langesand
12.00 – 13.00 Frokost incl. 1 øl/vand - Avernakke
13.00 – 13.45 Samlet gåtur
14.00 – 17.00 Deltagelse i valgte aktiviteter
Træning – skal – skal ikke v. Antje Benkjer - Sprogø
Zumba – v. Yasmin - Storebælt
Mensendieck v. Kirsten Berthelsen - Askø
Kaffe og kagebord - Ophold
Møde med AKU-one om behandlingstur til Spanien i september 2017.
Møde for børn og unge med lymfødem. - ”Lymfeskole” med Vicky Gudesen og Mette Witt Mikkelsen - Broen
18.30 – 20.30 Festmiddag incl. 2 glas vin/øl/vand – Flintholm/Sandholm
21.00 Underholdning samt kaffe og hygge – Flintholm/Sandholm

Søndag d 26. marts: Værelserne skal forlades senest kl. 11.
7.30 - 9.00 - Morgenmad - Avernakke
9.00 – 10.20 – Erfaringer fra de 25 år, der er gået v. Synnøve Parvic og Patricia McKnight,
Skodsborg - Langesand
11.00 - 12.30 - Generalforsamling - Langesand
12.45 Udlevering af madpakker til hjemrejsen

Der tages forbehold for ændringer.

 
Forslag til ændring i vedtægterne

Bestyrelsen ønsker følgende ændringer indarbejdet i foreningens vedtægter § 6:

- Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og bør have repræsentation dels fra begge lymfødemformer og dels fra flere landsdele.
Der kræves fuldt medlemskab af foreningen for at blive medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen samt 2 suppleanter, der vælges for 1 år af gangen. Alle kan genvælges.
Suppleanterne har fortrinsret til bestyrelsen, men ønsker de ikke en bestyrelsespost, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem.
Suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet, men har ikke stemmeret.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen ønsker følgende ændringer til § 16:

Der skal tilføjes:
- Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Med venlig hilsen
p.b.v.
Lise Petersen

Der vil blive afholdt afstemning under generalforsamlingen den 26. marts 2017 om vedtagelsen af ændringen.

 
Mød AKU-ONE på workshoppen

Lørdag 25. marts kommer Lise Bender fra Helhedshuset AKU-ONE og fortæller om en planlagt behandlingstur til Marbella i Sydspanien i september 2017.

 
Kom til Lymfeskole for børn og deres familie
DALYFO inviterer til ”LYMFESKOLE”
For alle børn med lymfødem – forældre og søskende.

HVOR: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

HVORNÅR: Lørdag den 25. marts 2017 kl. 13-16

Mette Witt Mikkelsen, lymfeterapeut fra Randers, vil fortælle om lymfødem og behandling. Vi skal være aktive sammen og finde ud af hvordan kroppen virker.   

Vicky Gudesen fra JUZO vil fortælle om hvilke aktuelle tiltag de arbejder med for at gøre en forskel for børn der lever med lymfødem. Hun har forskellige produkter at vise frem og dele ud af.

Vi skal have nogle hyggelige timer sammen, hvor der også er plads til at udveksle erfaringer og stille spørgsmål. Det er for hele familien og arrangementet er gratis.

TILMELDING: 29617159 eller charmamel@gmail.com /Charlotte Melgaard

 
Få din egen fysioterapeut derhjemme
Med udgangspunkt i fysioterapeut Kirsten Tørsleffs metode, er der lavet en udførlig selvhjælpsfilm med øvelser til brystkræftopererede. På den måde kan du nærmest tage din egen fysioterapeut med hjem fra sygehuset!


Du kan se filmen her
 
DALYFO søger nye bestyrelsesmedlemmer
Har du lyst til at være medlem af DALYFO’s bestyrelse?

DALYFO ønsker nye medlemmer til bestyrelsen.
Vi vil meget gerne have dig med, hvis du har lyst til og mod på at gøre en indsats for DALYFO’s medlemmer.

Som bestyrelsesmedlem af DALYFO kan du forvente:
• Plads til og interesse for dine ideer og forslag
• Samarbejde om opgaverne
• Bestyrelsesmøde hvert kvartal
• Workshop i marts/april
• Tilbud om at deltage i konferencer og møder med andre patientforeninger og organisationer
• Dækning af transportudgifter

Har du lyst til at vide mere? Så er du velkommen til at sende en mail til Lise Petersen på info@dalyfo.dk.

 
Husk dit kontingent
Husk at betale dit kontingent på 200 kroner for 2017.
 
Beløbet bedes indsat på konto Danske Bank reg.nr. 1551 konto nr. 0702854

 
Lipødemgruppen er nedlagt
Til orientering har Dansk Dercum Forening på deres ekstraordinære generalforsamling den 6. november 2016 dannet ny bestyrelse:

Formand: Merete Louise Østberg
Næstformand: Lene Niknazmanesh
Sekretær/Bestyrelsesmedlem: Kaja Højgaard
Kasserer: Helle Bomgaard
Bestyrelsesmedlem: Bettina Sørensen
Suppleant: Ida Petersen
Suppleant: Joan Krogh

Af samme årsag er Lipødemgruppen nedlagt, hvorfor fremtidige henvendelser vedrørende lipødem bedes henvist til:
www.dercum-foreningen.dk

 
Nordisk Lymfødem Kongres i København
Den syvende Nordisk Lymfødem Kongres finder sted i København 27. - 29. april

Læs mere her
 
6. marts skal være verdens lymfødemdag
Hjælp med at få WHo til at proklamere 6. marts 2018 for Verdensdagen for lymfødem.
 
Skriv under og spred budskabet om lymfødem.

Du kan læse mere og skrive under her
 
Boisen har åbent i Aarhus og Randers
Efter en konkurs har Boisen valgt at lukke butikken i Vejle, men firmaet leder nu efter et mindre lokale, så man forsat kan modtage kunder fra området. Alle aktiverne er solgt til en ny ejerkreds, som vil fortsætte med at drive butikkerne i Aarhus og Randers.