LogoBliv medlem
Logo
Bliv medlem

Dansk Lymfødem Forening.

Meld dig ind og bliv en del af et informativt fællesskab.

Velkommen til DALYFO

Vi er en landsdækkende og upolitisk forening som blev stiftet i 1992. Vi repræsenterer patienter med primært og sekundært Lymfødem samt patienter med Lipødem.

Vores formål er:

  • At varetager lymfødemikernes og lipødemikernes interesser

  • At udøve oplysende og vejledende virksomhed bl.a. overfor patienter, sundhedspersonale og bevilgende myndigheder

  • At arbejde for anerkendelse af sygdommene som en varig lidelse og krav om ensartet vederlagsfri behandling i hele landet

  • At formidle viden om forskning og videreudvikling af behandlingsmetoder

  • At støtte og fremme lokale aktiviteter

Vi samarbejder med Kræftens Bekæmpelse for at skabe bedre behandlingsmuligheder for denne patientgruppe i Danmark.

Vi er med i Dansk Lymfødem Netværk samt repræsenteret i VASCERN (Europæisk reference netværk for sjældne karsygdomme) hvor vi samarbejder med flere Europæiske patientforeninger.

Vi har et stærkt nordisk samarbejde med den svenske, norske og færøske patientforening hvor bestyrelserne mødes for at udveksle erfaringer og lære af hinanden.

Bliv medlem

Har du....

  • Primært lymfødem (medfødt lidelse)
  • Sekundært lymfødem efter kræftbehandling
  • Lipødem

eller er du pårørende.

Et medlemsskab i vores forening er ikke kun med til at styrke vores arbejde og udbrede kendskabet til lymfødem og lipødem, men du vil finde ligesindede der kan hjælpe dig med gode råd til at takle alt fra kompression, bevilling, kost, motion.....

Er du lymfødemterapeut, fysioterapeut, fodterapeut, sårsygeplejerske, forsker i senfølger efter kræft, bandagist...eller bare interesseret i alt indenfor lymfødem og lipødem? Så er du også meget velkommen for samme står vi stærkere.

LYMFEBLADET

Som medlem af DALYFO får du 3 gange årligt tilsendt vores medlemsblad, Lymfebladet, som indeholder seneste nyt fra foreningen, patienthistorier og nyt fra forskning både i indland og udland.

Har du spørgsmål?

Kontakt os gerne på info@dalyfo.dk

DALYFO

Dansk Lymfødem Forening

Vi er en landsdækkende og upolitisk forening som blev stiftet 1992.

Vi repræsenterer patienter med primært og sekundært lymfødem samt patienter med lipødem og deres pårørende.

Har du spørgsmål?

Kontakt os gerne på info@dalyfo.dk