Nye indlæg

 

46 lymfødempatienter ladt i stikken af Sygehus Thy-Mors

28-11-2013 17:18

DALYFO har netop erfaret, at 46 patienter med lymfødem fra den ene dag til den anden har mistet adgangen til behandling af deres lymfødem i Fysioterapien på Sygehus Thy-Mors.

De gode hænder er forsvundet på Sygehus Thy-Mors. Sygehuset har besluttet, at behandlingen af lymfødem og lymfødemlignende tilstande ikke "længere vil kunne varetages på Sygehus Thy-Mors".

Behandlingen blev stoppet med dags varsel. Nogle patienter fik mundtlig besked, andre fik et brev, men beskeden var den samme: Der er lukket for behandling fra dags dato.

Patienterne fik i brevet besked på at henvende sig til egen læge eller speciallæge, hvis de har brug for en revurdering af dereslymfødem, og de fik også et par telefonnumre på et par bandagistfirmaer, som kan hjælpe med at tage mål til nye kompressionsærmer og strømper.

Brevet indeholder hverken en beklagelse eller en begrundelse for beslutningen, der skulle hænge sammen med, at en lymfødemterapeut har valgt at stoppe i afdelingen.

En af de patienter, der er berørt af den drastiske beslutning, er Else Melgaard, der også er medlem af DALYFO's bestyrelse. Hun har jævnligt gået til behandling hos sygehusets lymfødemterapeut, hvilket betyder, at hun er i stand til at passe sit fuldtidsjob.

Men nu er arbejdet truet, for der findes ikke privatpraktiserende lymfødemterapeuter i lokalområdet. Det eneste alternativ er en meget lang køretur for at få behandling på Aalborg Sygehus.

Else Melgaard er oprørt over beslutningen og måden, den er ført ud i livet på. Hun har derfor skrevet både til sygehusledelsen og henvendt sig til medlemmer af det nyvalgte regionsråd for at åbne en dialog om at få ændret beslutningen.

DALYFO arbejder også på en henvendelse til både sygehusledelsen og Region Nordjylland for at få omstødt beslutningen, der har store konsekvenser for lymfødempatienter i lokalområdet.


Kommentarer

    1 

    Skriv en kommentar