Nye indlæg

 

DALYFO har brug for din hjælp

26-04-2014 15:54
Hvis DALYFO skal gennemføre sine politiske mærkesager og lave gode aktiviteter for medlemmerne, har vi brug for din hjælp. Især mangler vi medlemmer, som vil arbejde med forskning, bidrage til Lymfebrevet og hjælpe med aktiviteter rundt om i landet.

På workshoppen i Kolding bad bestyrelsen deltagerne om hjælp til en række konkrete opgaver, som bestyrelsen har svært ved at nå i det daglige. Og til vores store glæde var der flere, som straks meldte sig til opgaverne.

Men vi vil også gerne bede om hjælp hos alle, der ikke havde mulighed for at deltage i workshoppen.

Vi vil gerne i kontakt med medlemmer, som er interesserede i at bidrage – i større eller mindre omfang som kræfterne nu tillader – til følgende opgaver:

Forskningsgruppe:
Det er vigtigt, at vi som patientforening har holdninger og ideer til, hvad der skal forskes i omkring lymfødem, lipødem og behandling af disse tilstande. Arbejdet i gruppen skal klæde DALYFO på til at indgå i dialog med Dansk Netværk for Lymfødem, Kræftens Bekæmpelse og andre aktører, der har interesse i at forske i lymfødem og lipødem herhjemme.

Arbejdet vil primært foregå på mail, telefon eller via Skype.

Kontaktperson fra bestyrelsen: Kirsten Sparre

Lymfebrevet:
Det er en udfordring at skaffe materiale af tilpas høj kvalitet til Lymfebrevet, som udkommer tre gange om året, lige som vi står overfor at udvikle nyt layout til bladet. Har du ideer til artikler, kan du skrive dem, tage billeder eller ved noget om grafik og layout, så vær med i redaktionsgruppen.

Arbejdet vil primært foregå på mail, telefon eller via Skype.

Kontaktperson fra bestyrelsen: Jytte Holte

Aktiviteter rundt om i landet:
DALYFO vil gerne længere ud i landet med aktiviteter som medlemsmøderne og Nordisk Lymfødemdag i begyndelsen af september. Derfor har vi brug for personer med lokalkendskab, som kan hjælpe os med at finde gode lokaler og steder til at stille vores telte op, og som vil give en hånd med på dagen.

Arbejdet vil primært foregå på mail, telefon eller via Skype plus naturligvis deltagelse i aktiviteten på dagen.

Kontaktperson fra bestyrelsen: Annagrete Kristensen

Skriv til DALYFO på info@dalyfo.dk, hvis du vil være med. Så bliver din mail sendt videre til kontaktpersonen for den pågældende gruppe.

Kommentarer

    1 

    Skriv en kommentar