Nye indlæg

 

Sygehus Thy-Mors er nu klar til at åbne venteliste for lymfødembehandling

26-04-2014 16:01
Det lysner, men kun lidt for de lymfødempatienter, som i efteråret mistede adgang til at få behandling på Sygehus Thy-Mors. I maj vender en lymfødemterapeut tilbage fra barsel, og sygehuset øger derfor tilbuddet om behandling.

Det skriver formanden for Region Nordjylland, Ulla Astman, som svar på en klage fra DALYFO over, at patienterne i marts stadig ikke havde fået besked om, hvornår de kan forvente at få behandling igen.

Ulla Astman forklarer, at patienterne nu skal henvende sig til deres egen praktiserende læge for at blive henvist til et relevant ambulatorium eller afsnit på Sygehus Thy-Mors, som så igen vil vurdere, om der er indikation for at henvise til behandling på det fysio- og ergoteraputiske afsnit.

“Her vil de forhåbentlig straks blive tilbudt et behandlingstilbud, men er dette af kapacitetsmæssige årsager ikke muligt, vil de blive tilbudt optagelse på venteliste,” skriver Ulla Astman.

Hun beklager, at sygehuset ikke har været i stand til at informere om optag på venteliste før nu, men at der nu vil blive sendt breve ud til de patienter, som tidligere har fået behandling på sygehuset.

Primær lymfødemikere ladt i stikken
Sådan et brev har Else Melgaard, der er medlem af DALYFO’s bestyrelse, modtaget. Hun har primært lymfødem i begge ben og fødder og har tidligere fået regelmæssig behandling på sygehuset, som blandt betyder, at hun kan undgå rosen infektioner og passe sit fuldtidsarbejde.

Men det ser ikke ud til, at sygehuset vil tilbyde regelmæssige behandlinger fremover ifølge de principper for behandling, der skitseres i brevet. De går ud på, at hospitalet kun vil behandle nyopdaget lymfødem i en kortere periode, hvorefter patienten overgår til egenbehandling. Ved betydelig forværring kan man få en ny kortere behandling.

Denne form for behandling hjælper ikke Else Melgaard, der som primær lymfødemiker har krav på gratis behandling, som man i lokalområdet kun kan få på Sygehus Thy-Mors, fordi der ikke er nogen privatpraktiserende lymfødemterapeuter i nærområdet.

Den sag vil DALYFO naturligvis forfølge i forhold til både Region Nordjylland og Sygehus Thy-Mors.

Kommentarer

    1 

    Skriv en kommentar