Nye indlæg

 

generalforsamling i DALYFO 2017

22-12-2016 10:56

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Søndag den 26. marts 20l7, kl. 11.00 – 12.30

DAGSORDEN:
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Bestyrelsens beretning
4.Aflæggelse af årsregnskab
5.Fastsættelse af kontingent
6.Godkendelse af forslag til ændring af DALYFO´s vedtægter § 6
7.Behandling af indkomne forslag
8.Valg til bestyrelsen
Lise Petersen – på valg
Jytte Holte – ikke på valg
Marianne Looft – på valg
Else Melgaard – på valg
Hanna Rübner – ikke på valg
Suppleanter:
Annagrete Kristensen – ikke på valg
Susanne Holck Mogensen – udtrådt af bestyrelsen
9.Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest den 1. februar 2017.
Bestyrelsen i DALYFO

Kategori: Tilbud til dig

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar