DALYFO's bestyrelse

 
Fra venstre: Pernille Henriksen, Birgitte Slot, Lene Erlandson Jensen, Diana Kristensen, Lene Tofteng Hansen, Maj-Britt Hjortholm, Else Melgaard. Vi mangler Christine Juul Nielsen på billedet. 
Bestyrelsen blev valgt til generalforsamlingen d. 19. september 2020 og bliver konstitueret til bestyrelsesmødet d. 28. oktober 2020.
 
BESTYRELSESMEDLEMMER:
 
Birgitte Slot, Braming
  
Else Melgaard, Thisted
 
Diana Kristensen, Ballerup
 
Pernille Henriksen, Varese, Italien
 
Lene Tofteng Hansen, Rødovre
 
SUPPLEANTER:
 
Maj-Britt Hjortholm, Hjørring
Christine Juul Nielsen, Gu
Lene Erlandson Jensen, Bjerregrav
 
 
REDAKTØR:
Winnie Rundstrøm
 
 
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller gode ideer, er du velkommen til at sende en e-mail til info@dalyfo.dk