DALYFO's bestyrelse

Bestyrelsen blev valgt til generalforsamlingen d. 19. marts 2022. 
Bestyrelsen blev konstitueret til bestyrelsesmøde d. 12. april 2022.
 
 
BESTYRELSESMEDLEMMER:
 
Lene Tofteng Hansen, formand
Sekundært lymfødem og lipødem
 
Helle Trane Pagh, næstformand
Lipødem
 
Susanne Randers Præstholm, kasserer
Sekundært lymfødem
 
 
Pernille Henriksen, bestyrelsesmedlem
Primært lymfødem
 
 
SUPPLEANTER:
 
Jytte Flyvbjerg Kristiansen
Sekundært lymfødem
 
Lene Niknazmanesh
Lipødem