DALYFO's bestyrelse

Billedet viser bestyrelse og suppleanter valgt pr. 3. marts 2018.
På billedet ses fra venstre: Kurt Curth (udtrådt), Maj-Britt Hjortholm, Maria Hansen, Jytte Holte, Else Melgaard og Lise Petersen (udtrådt). 
 
Den nye bestyrelse valgt til Generalforsamling d. 3. marts 2018 har konstitueret sig d. 13. april 2018. 
 
FORMAND: 
Maria Brangstrup Hansen, Frederiksberg
dalyfombh@hotmail.com 
  
NÆSTFORMAND:
Else Melgaard, Thisted
ej.melgaard@mail.dk
 
KASSERER:
Jytte Holte, Værløse
 
 
ØVRIGE MEDLEMMER:

Maj-Britt Hjortholm, Hjørring
maj-britt@dalyfo.dk
 
Lise Petersen
Udtrådt af bestyrelsen
 
 
SUPPLEANTER:
Der er pt ingen suppleanter. 
 
 
 
REDAKTØR:
Lotte Frandsen, Højbjerg
 
 
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller gode ideer, er du velkommen til at sende en e-mail til info@dalyfo.dk.