DALYFO's bestyrelse

 
Fra venstre: Pernille Henriksen, Hanne Bonde, Birgitte Slot, Diana Kristensen, Else Melgaard, Maj-Britt Hjortholm, Lene Tofteng Hansen. 
Den siddende bestyrelse, valgt til Generalforsamling d. 30. marts 2019:
 
FORMAND: 
Birgitte Slot, Braming
  
NÆSTFORMAND:
Else Melgaard, Thisted
ej.melgaard@mail.dk
 
KASSERER:
Maj-Britt Hjortholm, Hjørring
 
ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER:
Diana Kristensen, Ballerup
Pernille Henriksen, Varese, Italien
 
SUPPLEANTER:
Lene Tofteng Hansen, Rødovre
Hanne Bonde, Hørsholm
 
 
REDAKTØR:
Lotte Frandsen, Højbjerg
 
 
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller gode ideer, er du velkommen til at sende en e-mail til info@dalyfo.dk