Dansk Netværk for Lymfødem

 
Dansk Netværk for Lymfødem blev dannet i november 2010 med en målsætning om at udbrede viden om lymfødem samt lymfødembehandling i Danmark.

Netværket rummer både behandlere og patienter.
 

Konkrete opgaver

Dansk Netværk for Lymfødem vil arbejde for at dokumentere antallet af lymfødempatienter i Danmark, samt etablere en national database til opsamling af viden, for der igennem at udarbejde evidensbaserede nationale retningslinier for behandling af lymfødem.

Der vil desuden blive arbejdet på
  • at lymfødem patienter i hele landet kan få adgang til gratis behandling
  • at viden om lymfødem og behandling bliver en integreret del af de danske sundhedsuddannelser.
  • at udvikle en kompetencegivende uddannelse inden for lymfødembehandling.
  • at generere national forskning samt deltage i nationale og internationale forsknings projekter.

Styregruppe

Formand:
Tonny Karlsmark, Ledende overlæge, Videnscenter for lymfødem, Bispebjerg Hospital
 
Næstformand:
Susan Nørregaard, Koordinerende sygeplejerske, Videncenter for lymfødem, Bispebjerg Hospital
 
Medlemmer:
Merete Wittenkamp, repræsentant for Fysioterapeuternes faggruppe for Lymfødembehandling

Pernille Henriksen, bestyrelsesmedlem og repræsentant for patientsiden

CAP Partner som inspirator, rådgiver og ansvarlig for fondsmidler.

Netværket har formelt adresse på Videncenter for Lymfødem på Bispebjerg Hospital, men vil blive assisteret af et sekretariat hos CAP Partner.
 
Link til hjemmesiden: https://dnl-dlf.dk/