Generalforsamling 2013


 GENERALFORSAMLING

SEVERIN KURSUSCENTER

Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Søndag 14. april 2013, kl. 11.00 – 12.30

 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning

  4. Aflæggelse af årsregnskab

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Behandling af indkomne forslag

  7. Valg til bestyrelsen

  8. Eventuelt