Generalforsamling 2019

Indkaldelse til
DALYFO’s Generalforsamling 2019
 
STED:
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør
TID
Lørdag d. 30. marts 2019 kl. 10.45-12.15 ifm. Workshop 2019
 
DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af årsregnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag (der er ingen indkomne forslag)
 7. Valg til bestyrelsen
  1. Maria Hansen, formand – på valg
  2. Else Melgaard, næstformand – på valg
  3. Jytte Holte, kasserer – ikke på valg
  4. Maj-Britt Hjortholm – ikke på valg
  5. Lise Petersen – udtrådt af bestyrelsen
  6. Kurt Curth – udtrådt af bestyrelsen
  7. Hedvig Møller Larsen – udtrådt af bestyrelsen
 8. Eventuelt
 
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være os i hænde via info@dalyfo.dk senest d. 1. februar 2019. Gældende vedtægter kan findes på vores hjemmeside www.dalyfo.dk under fanen ”Om DALYFO”. Vi håber at se dig! De bedste hilsner Bestyrelsen i DALYFO