Generalforsamling 2021

Hermed kommer referatet og bestyrelsens beretning fra vores generalforsamling d. 20 marts 2021.

Vi har fået nye ansigter i bestyrelsen og ved det første bestyrelsesmøde d. 12 april blev vi konstitueret.

Følgende er den nye bestyrelse:

Lene Tofteng Hansen, formand
Vanessa Niknazmanesh, næstformand
Susanne Randers Præstholm, kasserer
Helle Thrane Pagh, bestyrelsesmedlem
Pernille Henriksen, bestyrelsesmedlem
Christine Juul Nielsen, suppleant
Lene Niknazmanesh, suppleant
Diana Kristensen, suppleant