Generalforsamling 2022

KUN FOR MEDLEMMER AF DALYFO
 
Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, Vejle
Dato: Lørdag d. 19 marts 2022
Tid: 10.30-12.30
 
Dagsorden
 
Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af årsregnskab
Fastlæggelse af kontingent
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Eventuelt
 
Tilmelding til workshop her:  - Workshop 2022