Lovgivning

DALYFO arbejder i øjeblikket på at finde relevante love og regler, som har betydning for lymfødemikere.
 
Særligt befordringsfradrag for kroniske syge kan du finde på hjemmesiden SKAT under Ligningslovens § 9.