DALYFO arrangementer

 
Vi støtter afholdelse af lokale arrangementer og frivillige er velkomne til at kontakte os for at høre hvordan de kan støtte os.
 
Under opslagstavlen bliver der jævnligt lagt nye opslag op og på vores Facebook side og i begge Facebook grupper (lymfødem og lipødem) skriver vi også om tiltag som patienter og pårørende kan deltage i. Disse tiltag er typisk gratis.