Referat fra medlemsmøderne i Viborg og Kgs. Lyngby 17. november 2012

 
 
 Gitte Rishaug fra Søborg Fysioterapi demonstrede manuel lymfedrænage i praksis ved medlemsmødet på Sjælland.
 

Referat fra medlemsmøde i Viborg

 
Vi havde et fint fremmøde, og der blev spurgt og kommenteret livligt. Bestyrelsen var tilstede med Else Meldgaard, Region Nord, Jonna Nielsen, Region Midt og Ida Kallehauge, Region Syd.

Først holdt lymfeterapeut Carin Mærsk Møller et fint indlæg om Manuel lymfedrænage, og hvordan hormonet oxytocin bliver frigjort ved massage og drænering. Oxytocin har stor betydning for den enkeltes velvære.

 
Efter en kaffepause, hvor snakken gik livligt, fortalte coach, NLP-Master Practitioner og snart NLP-psykoterapeut Myrna Møller-Johansen om at leve med en kronisk lidelse.
 
Læs hele referatet med de mange gode råd om selvdrænage og hvordan man håndterer en kronisk lidelse.
 
 

Referat fra medlemsmøde i Kgs. Lyngby

 
Cirka 40 medlemmer deltog i mødet sammen med bestyrelsesmedlemmerne Kaja Højgaard, Hanna Rüber og Jytte Holte.
 
Også her var fokus på lymfedrænage og på at leve med en kronisk lidelse.
 
 

 Psykolog Katrine Bonnevie gav gode råd om, hvordan man mestrer sit lymfødem.