Nordisk Lymfødemdag 2011

Traditionen tro deltog hele DALYFO's bestyrelse i markeringen af ”Nordisk Lymfødemdag” den første fredag i september, som i 2011 faldt på datoen 2. september.

For andet år i træk foregik arrangementet på Gammeltorv i København, da Kultorvet stadig er under renovering. Med en placering lige på Strøget er der naturligvis rigtig mange mennesker, der passerer forbi, men mange er turister, hvilket gør Kultorvet mere velegnet. Vi regner derfor med at vende tilbage dér i 2012.

Dagen blev dog en stor succes, vejret var med os, så mange tog sig tid til et stop og en snak og et kik på vore stande.


Bandager, tape og pumper

Som noget nyt prøvede vi i år at trække aktiviteterne med bandagering og tapening frem foran teltet, hvilket viste sig at være en god ide. Ikke mindst den farvestrålende tape tiltrak mange nysgerrige, og vore to behandlere fra Rigshospitalet Mia og Hanne Brandt Andersen var meget energiske, så der var hele tiden noget at se på.

Lymfeterapeut Gitte Rishaug fra Søborg Fysioterapiklinik havde også en travl dag med bandagering og råd og vejledning til forbipasserende.

 Det samme gjaldt Pernille Krogh og Scarlett Schibsbye fra APODAN, der sørgede for, at man kunne afprøve kompressionspumper til både arme og ben. Det var også APODAN, der igen i år sørgerde for opstilling af deres store telt, der danner en god ramme omkring vore aktiviteter, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Bandagist Jens Ettrup fra Specialbandager havde et pænt udvalg med af diverse kompressionshjælpemidler.

Bedste dag indtil videre

Desværre var i år ikke så mange af vore medlemmer, der mødte op for at hjælpe med information om lymfødem, men de, der kom, gjorde en stor indsats.

Alle var enige om, at dagen i år var den bedste, vi har haft indtil videre. Der var langt mere aktivitet omkring standene, og vi blev også kontaktet af mange, der havde familiemedlemmer med lymfødem.

Der skal fra DALYFO's bestyrelse lyde en meget stor tak til alle jer, er hjalp os med at gøre Nordisk Lymfødemdag til en succes.

 Ref: Nanette Benjaminsen