Nordisk Lymfødemdag 2015

NORDISK LYMFØDEMDAG

Fredag den 4. september markerede DALYFO Nordisk Lymfødemdag, som det nu har været tradition for i mange år. Der har i det jyske gennem årene været skiftet mellem byer i Jylland og på Fyn. I år valgte vi at markere dagen i Vejle, mens man på Sjælland for første gang kom udenfor København og havde valgt Køge.
 
I Vejle mødte vi op med en stand på Rådhustorvet fra
kl. 14 – 17, hvor der var mu- lighed for at møde repræsen- tanter fra DALYFO til en snak om de problemer, det i hverdagen giver at leve med lymfødem.
 
Desuden præsenterede Sahva fra Kolding og Aarhus et sortiment af støtte- strømper og hjælpemidler, og APODANs jyske repræsentant Gitte Yding Andersen demonstrerede Lympha Press pumpen.

Dagen skulle vise sig at blive noget af en udfordring med vedvarende kraftig regn, fra vi kom, til vi gik. Alligevel vil vi betegne det som en af de mest givende lymfødem- dage til dato. Allerede mens vi stillede teltet op, havde vi den første samtale med en forbipasserende, som ville have råd og vejledning på sin fars vegne. Derefter gik timerne med konstant besøg af lymfødemikere, ja nogle var endda kommet helt fra Ry og Aarhus, da de havde læst, at vi ville være til stede. Der var en livlig snak om kompression og behandling, og alle fik prøvet Lympha Press pumpen og fik efterfølgende en meget fin behandling og vejledning af Gitte.

Fra DALYFO var vi repræsenteret med både arm- og benlymfødem og primær og sekundær lymfødem og kunne derfor bidrage ud fra egne erfaringer på alle områder. Det var da også en meget stor glæde for os, at de besøgende alle gav udtryk for, at vi virkelig havde gjort en forskel ved at give os tid til at tale med dem.

En meget stor tak skal lyde til såvel SAHVAs repræsentanter Ann Greising, Kolding og Elina Andersen, Aarhus samt til Gitte Yding Andersen fra APODAN. I gjorde alle en forskel og var med til at gøre dagen til en succes på trods af et forrygende regnvejr.
,
Øst for Storebælt blev Nordisk Lymfødemdag afholdt den 4. september 2015
 
på Køge Torv fra kl. 14 - 17.
Teltet blev sat op i solskin, og der var flere interesserede, som havde sat annoncen i lørdagsavisen. Specialbandager havde medbragt en "dame"  inført JoViPack Bandager. Det tiltrak manges opmærksomhed, og der blev stillet mange spørgsmål om lymfødem.
 
 
Vest for Storebælt markeres dagen den 4. september 2015
 
i Vejle på Rådhustorvet fra kl. 14 - 17