Nordisk Lymfødemdag 2018

REFERAT FOR NORDISK LYMFØDEMDAG 2018

Nordisk Lymfødemdag blev i år markeret lørdag d. 1. september kl. 10.00-14.00 i Roskilde og Aalborg. Vi havde reklameret for arrangementet i lokalaviser, lokalradioen i Roskilde, rehabiliteringscentre, Kræftens Bekæmpelses rådgivningscentre, Facebook og hjemmeside i håb om, at en masse nysgerrige ville komme forbi.
 
Vest for Storebælt stod Maj-Britt og Else som repræsentanter fra bestyrelsen på torvet ved Frøspringvandet i gågaden i Aalborg. Vi havde besøg af Boisen ved Poul Andreasen. Poul svarede på spørgsmål vedrørende kompression og om hvilke muligheder der er for løse diverse problemer. Poul havde forskellige prøver med på kompressionsmateriale og blikfanget var et par smarte strømper. Et af vores medlemmer, Jonna Lindgaard Nielsen, havde taget turen fra Bjerringbro for at hjælpe os med at udbrede kendskabet til lymfødem. Der var en del besøg i løbet af dagen. En ung mand kom forbi blot for at takke for det arbejde, der bliver gjort for at oplyse om lymfødem. Han havde mistet sin mor på grund af cancer, men hendes største problem havde været lymfødem. Der var nogen, der var kørt fast i systemet og kom for at få gode råd. Andre ville gerne have oplysninger, og vi håber, at dagen også giver nye medlemmer til foreningen. Vi havde også besøg af fysioterapeuter, som interesserer sig for lymfødem.
 
Nordisk Lymfødemdag blev øst for Storebælt markeret på Stændertorvet i Roskilde, hvor Lise, Jytte og Maria repræsenterede bestyrelsen. Vi stod lige ud til gågaden på den ene side og med lørdagens torvemarked på den anden side, hvilket skabte en hel del trafik forbi vores stand. Til at hjælpe os havde vi bl.a. besøg af Sahva, som kunne hjælpe med spørgsmål vedr. kompression og andre hjælpemidler som fx IPC pumper. Derudover kom lymfødemterapeuterne Helle Willaume med klinik i Roskilde, Synnøve fra Dansk Lymfødem Klinik i Skodsborg og Gitte Rishaug med klinik i Søborg også forbi for at hjælpe med at fortælle om mulighederne for lymfødembehandling. Vi takker jer alle for jeres store hjælp. Vi supplerede hinanden godt med vores forskellige viden, så forbipasserende kunne få den rådgivning, de havde brug for. Problematikkerne er meget forskellige, så det var fantastisk, at vi kunne supplere hinanden. Mange forbipasserende kendte ikke til lymfødem – og skulle i første omgang have hjælp til at udtale ordet – men heldigvis var interessen for at lære nyt stor, så vi fik nogle gode snakke. Medlemmer af foreningen kom også forbi for at bakke op om vores arbejde.
 
I begge byer fik vi delt en masse af vores nye oplysningsmateriale ud. Det er en A5 flyer, som nævner 5 ting man selv bør vide om lymfødem og 5 ting de sundhedsfaglige personer bør vide. Der blev taget godt imod flyeren, som på en simpel og overskuelig måde beskriver de væsentligste ting.
 
Vi har alt i alt haft en succesfuld Nordisk Lymfødemdag og det er en dag som denne, hvor vi bliver mindet om, hvilket arbejde der ligger foran os ift. at sprede kendskabet til lymfødem. Der er brug for det!
 
De bedste hilsner
Bestyrelsen i DALYFO