Patients from Ukraine

About lymphedema   Om lymfødem
Do you have lymphedema? у вас лімфедема? Har du lymfødem?
Does your child have lymphedema? У вашої дитини лімфедема? Har dit barn lymfødem?
Lymphedema лімфостаз Lymfødem
Lymphedema лімфедема Lymfødem
Lymphedema лімфатичний набряк Lymfødem
Primary lymphedema первинний Лімфостаз Primært lymfødem
Primary lymphedema Первинний лімфедема Primært lymfødem
Secondary lymphedema вторинний Лімфостаз Sekundært lymfødem
Rare disease рідкісні захворювання Sjælden diagnose
Lymphatic system лімфатична система Lymfesystem
After effect of cancer наслідки раку Senfølger
Cancer treatment лікування раку Kræft behandling
Swollen arm опухла рука Hævet arm
Swollen leg набрякла нога Hævet ben 
Swollen hand опухла рука Hævet hånd 
Swollen foot набрякла нога Hævet fod 
Swollen legs набряклі ноги Hævede ben 
Lymph nodes лімфатичні вузли Lymfekirtler 
Lymph node лімфатичний вузол  Lymfekirtle 
     
Lymphedema care лікування лімфедеми Lymfødem behandling
     
Compression stocking компресійні панчохи / чулки Kompressionsstrømpe
Compression sleeve компресійні рукавички Kompressionsærme
Skin care догляд за шкірою Hudpleje
Lymphatic drainage лімфодренажний масаж Lymfedrænage
Lymphatic drainage лімфодренаж Lymfedrænage
Lymphedema reference center  центр направлення лімфедеми Reference center for lymfødem
Hospital лікарні Hospital
Podiatrist ортопед Fodterapeut
Lymphedema therapist терапевт лімфедеми Lymfødem terapeut
Lymphedema therapist лімфо фізіотерапевт Lymfødem terapeut
Physiotherapist фізіотерапевт Fysioterapeut
Doctor лікар Læge
What doctor treats lymphedema? який лікар лікує лімфедему? Лімфолог або флеболог Hvem behandler lymfødem?
Erisipelas бешиха / рожисте запалення Erysipelas
Cellulitis   Rosen
Infection інфекції Betændelse
Antibiotics антибіотики Antibiotika
Penicilin пеніцилін Penicillin
     
 
For more information on erisipelas/cellulitis  - Hvad er Rosen?
 
Cellulitis Flowchart for Patients with Lymphedema 
 

Important links - важливі посилання- Vigtige links

 
HOSPITAL - Copenhagen
Bispebjerg Hospital - afd. for lymfødem behandling
Department for lymphedema treatment and referral service
 
CANCER SUPPORT
Kræftens Bekæmpelse
Danish Cancer Society
 
RARE DISEASE - PRIMARY LYMPHEDEMA
VASCERN - European Reference Center for Multivascular Diseases
Pediatric and Primary Lymphedema
 
NATIONAL RARE DISEASE ALLIANCE
Sjældne Diagnoser
 
EURORDIS
 
INTERNATIONAL LYMPHOEDEMA FRAMEWORK
 
DANISH LYMPHOEDEMA FRAMEWORK
 
Danish Society for lymphedema therapists
Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling
www.lymfoedembehandling.dk/
 
 
 
------------- 
 
Siden er under kontinuerlig opbygning for at støtte patienter der ankommer fra Ukraine med primært eller sekundært lymfødem.
 
This page is under continuous construction to support patients arriving from Ukraine with primary or secondary lymphedema.
 
9/3 - 2022

For patients affected by cancer

Link to the Danish Cancer Society
 
"Help for anyone affected by cancer
The Danish Cancer Society’s counselling services are available to anyone affected by cancer - also if you come to Denmark from Ukraine. We are often able to offer counselling in English or make use of interpreting assistance"
 

For patients with primary and secondary lymphedema

Bispebjerg Hospital

https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker

For patients with pediatric and primary lymphedema

List of lymphedema therapists

Members of Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling