Workshops

DALYFO afholder hvert forår et seminar/workshop over en weekend, hvor en stor del af foreningens medlemmer samles.

Workshoppen formidler patientoplysning, patientvejledning og giver tid til erfaringsudveksling medlemmerne imellem.

Der arrangeres foredragsholdere fra sygehus- eller sundhedssektoren til at orientere om sidste nyt indenfor lymfødem behandling og forskning.

Desuden kan der være  specialuddannede fysioterapeuter  der underviser i egenbehandling og forskellige motionsformer. Der er udstilling af stande, hvor aktuelle hjælpemidler præsenteres og kan afprøves.

Workshoppen arrangeres på skift mellem landsdelene.