Workshops

DALYFO afholder hvert forår et seminar/workshop over en weekend, hvor en stor del af foreningens medlemmer samles.

Workshoppen formidler patientoplysning, patientvejledning og giver tid til erfaringsudveksling medlemmerne imellem.

Der arrangeres foredragsholdere fra sygehus- eller sundhedssektoren til at orientere om sidste nyt indenfor lymfødem behandling og forskning.

Desuden kan der være  specialuddannede fysioterapeuter  der underviser i egenbehandling og forskellige motionsformer. Der er udstilling af stande, hvor aktuelle hjælpemidler præsenteres og kan afprøves.

Workshoppen arrangeres på skift mellem landsdelene.

Workshoppen er kun for medlemmer og deres pårørende. Der er egenbetaling for opholdet.