LogoBliv medlem
Logo
Bliv medlem

Behandling af lipødem

For at kunne lave en behandlingsplan, må fysioterapeut/læge og patient blive enige om, hvad der virkelig plager patienten, og dermed hvilket mål man har. Er det smerte og andre symptomer i vævet? Er det stor psykisk sårbarhed, som kan skabe større smerteoplevelse? Er det mangel på at acceptere eget kropsbillede? Er det overvægt og utallige diætforsøg? Er det mangel på fysisk aktivitet, specielt der hvor overvægten er kommet oven i?

En vigtig ændring i den nye konsensus er synspunktet, at lymfødem kun i sjældne tilfælde forekommer hos lipødempatienter. Terapeutisk effekt af manuel lymfedrænage hos lipødempatienter er ikke påvist i studier og bør følgelig ikke være en del af behandlingsplanen. Det faktum, at mange lipødempatienter oplever smertelindring ved regelmæssig manuel lymfedrænage hos en fysioterapeut tilskrives andre årsager, end at væske bliver flyttet.

Den nye europæiske konsensus nævner følgende terapeutiske behandlinger:

 • Bevægelsesterapi
 • Kompressionsbehandling
 • Self management
 • Vægtkontrol
 • Fedtsugning
 • Psykosocial behandling

Terapeutiske behandlinger:

Bevægelsesterapi

Regelmæssig fysisk aktivitet fører til forbedret blodcirkulation og dermed mindre betændelsesreaktion i fedtvævet. Vigtigheden af fysisk aktivitet kan ikke overvurderes, og patienten kan have behov for vejledning i egnet træning. Fysioterapeuten kan hjælpe med valg af aktivitet, opsætning af realistiske mål og forsigtig øgning af målet. Træning i vandbassin kombinerer fordelene ved fysisk aktivitet og kompression.

Kompressionsbehandling

Kompression er fortsat en vigtig del af behandlingen af lipødem. Mens man tidligere antog, at kompression var ødembehandling , er begrundelsen for brug af kompression i dag den betændelsesdæmpende effekt i underhudsvævet. Der er meget, som taler for, at aktive bevægelser sammen med kompression kan forstærke denne effekt. Af denne grund bliver vandbassin anset som specielt gunstig ved lipødem.

Self management

Self management handler om at tage plads i førersædet, når det handler om egen sygdom, både fysisk og psykisk.

Det er nødvendigt med viden og muligvis inkorporering af nye livsstilsvaner. Det er vigtigt at have realistiske mål.

Vægtkontrol

Mange patienter med lipødem er i tillæg overvægtige, og ofte er det fedmen, som forværres og dermed lipødemet. For at få kontrol over lipødemet må både patient og fysioterapeut anerkende at fedme er til stede. For moderat overvægtige patienter er vægtreduktion ikke det vigtigste, fokus bør være på en stabil vægt og en sund livsstil.

Fedtsugning

Fedtsugning bliver betragtet som et potentielt alternativ i behandling af patienter med lipødem. Der er dog intet videnskabeligt grundlag for langtidseffekten af fedtsugning. Ifølge det europæiske lipødemforum anbefales det ikke til patienter med BMI over 35.

Psykosocial behandling

Som tidligere nævnt er lipødem ikke en mental sygdom. Men mentale problemer og smerteoplevelser har en sammenhæng. Hvad disse problemer består af, kan være meget forskelligt, men enkelte faktorer synes at gå igen hos mange lipødempatienter. Ideelt set burde lipødempatienten derfor screenes eller undersøges for den mentale tilstand, så man kan fange et behov for specifik psykoterapi.

Hvis man tænker mindre specifikt, kan mange lipødempatienter have udbytte af aktiviteter som mindfulness og yoga, og dermed få en bedre mental kontrol over smerten. Kontakt med andre lipødempatienter bidrager positivt. Også øget kendskab om lipødem og nyere smerteteori kan bidrage til at håndtere lipødemplagerne bedre.

Til sidst, men ikke mindst, er det for mange patienter af stor betydning at møde sundhedspersonale, som evner at udvise empati med patientens problemer.

Kure og fødevarer

• Undgå kortvarige diæter og yoyo-slankekure . Målet må være sunde spisevaner, som kan følges livet ud.

• Selv om det nu er accepteret, at det ikke er så enkelt som at tælle kalorier, fordi de forskellige næringsstoffer har forskellig metabolisk effekt (”en kalorie er ikke en kalorie”), må man alligevel fokusere på både indtag og forbrug af energi.

• Maden, vi spiser, og måden, vi spiser på, kan have pro- og antiinflammatorisk effekt. Det kan også påvirke blodsukkeret positivt eller negativt, og en kost, som reducerer blodsukkeret, er en del af de anbefalede sunde spisevaner:

* Tilstrækkelig lange intervaller mellem måltider, 4- 6 timer i dagtiden, minimalt 12 timer om natten.

* Undgå småspisning, og specielt slik og snacks, som øger blodsukkeret.

* Reducer indtag af hurtige kulhydrater og sukker så meget som muligt.

* Vælg rene råvarer fremfor bearbejdet mad.

* Brug sundt fedt (olivenolie, fed fisk o.l.).

For mere alvorlig overvægt, (BMI* over 35-40) er slankeoperation anbefalet. Men BMI hos lipødempatienter, hvor meget af fedtet er lagret i benene, kan være misvisende, og ved en BMI mellem 35-40 bør man se på forholdet mellem taljemål og højde. Patienter med lipødem og et taljemål på mindre end halvdelen end højden har sandsynligvis lav metabolisk risiko, og slankeoperation er mindre nødvendig.

*(BMI= Body Mass Index, en formel som viser forholdet mellem vægt og højden).

Referencer

 • Lipoedema- myths and facts. Part 1, T. Bertsch, G. Erbacher. Phlebologi 2/2018
 • Lipoedema- myths and facts. Part 2, T. Bertsch, G. Erbacher. Phlebologi 3/2018
 • Lipoedema- myths and facts. Part 3, T. Bertsch, G. Erbacher. Phlebologi 4/2018
 • Lipoedema- myths and facts. Part 4, T. Bertsch, G. Erbacher, Nestor Torio-Padron. Phlebologi 2019
 • Lipoedema- myths and facts. Part 5, T. Bertsch, G. Erbacher, D Corda, R.J. Damstra, K. van Duinen, R. Elwell, J. van Esch- Smeenge, G. Faerber, S. Fetzer, J. Fink, et al., Georg Thieme Verlag . Phelobologi, 2020;49:31-49
 • Lipedema, The disease they call Fat. Amazon Forlag 2017

Se også: Lipødem, forebygging av sykdomsprogresjon via vektkontroll, Dr. Kristiana Gordon, St. Georges’s Hospital London, Lymfeposten 2019/3

TAK til NLLF- det Norske lymfødem- og lipødemforbund for at vi måtte oversætte deres materiale til dansk.

DALYFO

Dansk Lymfødem Forening

Vi er en landsdækkende og upolitisk forening som blev stiftet 1992.

Vi repræsenterer patienter med primært og sekundært lymfødem samt patienter med lipødem og deres pårørende.

Har du spørgsmål?

Kontakt os gerne på info@dalyfo.dk