Nye indlæg

 

Dansk Netværk for Lymfødem får fem millioner til forskning

23-11-2014 20:27
Danskerne samlede 153 millioner kroner til Årets Knæk Cancer kampagne. Fem af disse millioner bliver nu sendt videre til Dansk Netværk for Lymfødem, som skal forske i forebeyggelse og tidlig behandling af kræft-relateret lymfødem blandt både børn og voksne.

Det overordnede formål med DNL’s forskningsprojekt er at udvikle nationale retningslinjer for tidlig opsporing og behandling af cancer-relateret lymfødem.

Forskningsprojektet består af flere mindre projekter, som skal gennemføres, inden man går i gang med udkastet til nationale retningslinjer.

Først og fremmest skal der laves et litteraturstudie, hvor forskerne gennemgår al den forskning, der tidligere er lavet om forebyggelse og tidlig opsporing af lymfødem hos børn og voksne.

Tidlig opsporing af lymfødem i benene
En anden del af projektet et interventionsstudie, hvor der skal laves et forsøg med tidlig opsporing af lymfødem blandt kvinder, der er blevet opereret for kræft i underlivet.

Forsøget foregår på de gynækologiske afdelinger på hospitalerne i Aarhus og Roskilde, hvor 400 patienter bliver delt ind i tre grupper.

En gruppe skal fungere som kontrolgruppe og får den behandling, som sygehusene tilbyder i dag, hvor man får behandling, når volumen er hævet med ti procent.

En anden gruppe bliver fulgt meget tæt og vil få målt benenes omfang med få måneders mellemrum. Behandlingen af et eventuelt lymfødem vil blive sat i gang, allerede når volumen er øget med fem procent.

Den sidste gruppe får grundig information om symptomer og tidlige tegn på lymfødem både før og efter operationen. De bliver opfordret til at føre dagbog og skal selv kontakte hospitalet ved tegn på lymfødem. Også i denne gruppe vil behandlingen blive sat i gang, når volumen i benet er øget med fem procent.

Udbredelse blandt børn og unge
Det tredje projekt er et såkaldt prævalensstudie blandt børn og unge, som går ud på at afdække, hvor mange børn og unge der har lymfødem. Her vil forskerne lave en spørgeskema-undersøgelse blandt alle, der kunne have kontakt med børn og unge med lymfødem. Det kan være praktiserende læger, hospitalernes børneafdelinger og afdelinger for kræft, fysioterapeuter og lymfeterapeuter.

Det er også planen at oprette en hjemmeside, hvor børn og deres familier kan stille spørgsmål til lægerne, søge efter information om børn og lymfødem, få viden om forskellige kompressionsmaterialer og –udstyr og sidst, men ikke mindst skabe deres eget netværk.

Først når alle disse undersøgelser er gennemført, vil Dansk Netværk for Lymfødem gå i gang med at udforme forslag til nationale retningslinjer for forebyggelse og tidlig opsporing af lymfødem.

Projektet går i gang i april 2015 og vil løbe frem til 2019.

Kommentarer

    1 

    Skriv en kommentar