LogoBliv medlem
Logo
Bliv medlem

Bliv medlem af DALYFO

Det koster kr. 200 om året at være medlem.

  • Som medlem er du med til at støtte foreningens vigtige arbejde og missioner.

  • Som nyt medlem modtager du en informationspakke og det sidste Lymfebladet som pdf fil i en email.

  • Du modtager 3 medlemsblade om året i din postkasse.

  • Du har mulighed for at deltage i vores årlige workshop til en meget favorabel pris og deltage gratis til vores general forsamlinger.

  • Du kan deltage i alle vores andre arrangementer og webinars

  • Derudover kan du som medlem være med til at afholde lokale arrangmenter for andre patienter og deres pårørende hvor DALYFO betaler kaffen.

Hvis du melder dig ind efter 10. oktober, gælder din startkontingent for næste år med.

Når du har meldt dig ind skal du betale dit kontingent straks.

Betal via MobilePay (61378) eller bankoverførelse (1551 0702854). Husk at skrive dit fulde navn ved indbetalingen.

Ved indmeldelse i patientforeningen DALYFO giver du samtidig accept til, at DALYFOs bestyrelse kan opbevare og bearbejde de afgivne oplysninger i såvel fysisk som elektronisk format. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil alene blive anvendt i forbindelse med driften af DALYFO, fx ved opkrævning af kontingent, indkaldelse til møder, udsendelse af nyhedsbreve, udsendelse af vores fysiske medlemsblad og anden kommunikation med medlemmerne. Dine oplysninger opbevares i den tid, du er medlem af DALYFO. Ved udmeldelse af DALYFO slettes dine informationer. Du kan til enhver tid melde dig ud af DALYFO ved at sende en mail til info@dalyfo.dk.

DALYFO

Dansk Lymfødem Forening

Vi er en landsdækkende og upolitisk forening som blev stiftet 1992.

Vi repræsenterer patienter med primært og sekundært lymfødem samt patienter med lipødem og deres pårørende.

Har du spørgsmål?

Kontakt os gerne på info@dalyfo.dk