LogoBliv medlem
Logo
Bliv medlem

Hvad er lipødem?

Lipødem er en kronisk sygdom, der er karakteriseret ved en usædvanlig (uforholdsmæssig) og smertefuld ophobning af fedtceller, næsten udelukkende hos kvinder. Fedtvævet samles (symmetrisk) i depoter, oftest fra taljen og ned, men det kan også forekomme på armene.

En uforholdsmæssig ophobning af fedt uden smerter kaldes lipohypertrofi, ikke lipødem.

Lymfødem er en ophobning af væske i vævet på grund af kronisk reduktion af lymfetransporten.

Mange lipødempatienter udvikler svær overvægt, som medfører en overbelastning af lymfetransporten og dermed øger risikoen for lymfødem.

Lipødem kan inddeles i typer, ud fra hvilken del af kroppen der har unormal fedtfordeling. Samtidig kan lipødem inddeles i stadier, ud fra hvor udtalt tilstanden er (se senere).

Type 1: Bækken, bagdelen og hofterne.

Type 2: Bagdelen, hofterne og lårene ned til og forbi (indersiden af) knæene.

Type 3: Fra bagdelen og ned til anklerne. Tydelig afgrænsning ved anklerne (cuff-symptom)

Type 4: Arme og ben er ramt.

Type 5: Kun benene er ramt af lipødem.

Se denne video på YouTube om de 5 typer

Hvordan ser det ud?

Ved lipødem er fedtvævet på de berørte områder også sensitivt for berøring, og der opstår let blå mærker. Fedtpuder/depoter udvikles ofte på inder-, yder- og underside af knæene, inder- og yderside af lår (ridebukselår) samt rundt om ankler og overarme. Til at begynde med er fedtvævet jævnt, ved progression får det et mere og mere ujævnt, bulet udseende.

Ved fremskreden lipødem og stor opsamling af fedt på indersiden af lårene, er det ofte vanskeligt at samle fødderne, og det kan føre til overbelastning af knæled og funktionsnedsættelse.

Selv når lipødemet strækker sig helt ned til anklerne, er fødderne slanke. Det såkaldte “Stemmerske tegn” (fortykket hudfold på tæerne), som er typisk for lymfødem, er negativ ved lipødem.

Symptomtriggere og forekomst

Symptomtriggere

Symptomer på lipødem udvikles ofte i puberteten eller ved andre hormonelle forandringer som graviditet og overgangsalder, men kan også udløses af trauma. Vægtøgning giver også øget smerter.

Årsagen til smerter, tyngdefølelse eller ubehag er ikke endelig klarlagt, men er muligvis kronisk let inflammation i vævet. Patienter med lipødem kan også reagere med unormal smerte og ubehag på grund af ortostatisk ødem, dvs. den væske som samler sig i benene og giver let hævelse ved langvarig gang og på varme dage.

Nyere indsigter i smertefysiologi anerkender desuden sammenhængen mellem vores tærskel for smerteoplevelse og traumatiske oplevelser, stress, angst og andre socialpsykologiske tilstande. Vores hjerne fejltolker signaler som vævsskade, noget som fører til reel smerte. Når det er sagt, er det måske på sin plads at præcisere: Lipødem er ikke en mental sygdom.

Forekomst

Det er i dag meget usikkert, hvor mange kvinder der har lipødem. Hvilket skyldes mangel på viden blandt sundhedspersonalet og manglende retningslinjer angående diagnosticering.

Mere information

De nyeste retningslinjer i Europa bygger på artikelserien ”Lipoedema – myths and facts Part I-IV, ved Tobias Bertsch og Gabriele Erbacher. Disse synspunkter er alle baseret på videnskabelig dokumentation og danner rammen for dokumentet ”European Best Practise of Lipedema”, udviklet af The European Lipoedema Forum (https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1012-7670, januar 2020).

The European Lipoedema Forum består af 25 anerkendte lipødemeksperter fra 9 forskellige europæiske lande.

Disse retningslinjer bryder med tidligere forståelse af lipødem, og der er eksperter, der er uenige i disse nye retningslinjer.

Se dette webinar om lipødem fra Norsk Lymfødem- og Lipødem Forbund (på norsk).

Se dette webinar om lipødem fra Svenska Odemforbundet (på svensk).

DALYFO

Dansk Lymfødem Forening

Vi er en landsdækkende og upolitisk forening som blev stiftet 1992.

Vi repræsenterer patienter med primært og sekundært lymfødem samt patienter med lipødem og deres pårørende.

Har du spørgsmål?

Kontakt os gerne på info@dalyfo.dk