Om DALYFO

  • DALYFO har cirka 600 medlemmer 
  • Vi har flere frivillige der støtter bestyrelsen og foreningen med lokale arrangementer og deltager i begivenheder på foreningens vegne
  • Vi er altid åbne for forslag og tiltag der kan støtte og styrke foreningens formål
 
 

DALYFO's mål er

Disse formål blev opdateret ved generalforsamlingen d. 19. marts 2022.

• at udøve oplysende og vejledende virksomhed bl.a. overfor patienter, sundhedspersonale og bevilgende myndigheder

• at arbejde for anerkendelse af sygdommene som en varig lidelse og krav om ensartet vederlagsfri behandling i hele landet

• at formidle viden om forskning og videreudvikling af behandlingsmetoder

• at støtte og fremme lokale aktiviteter