Om DALYFO

DALYFO's mål er

  • At varetage lymfødemikernes interesser
  • At udbrede kendskabet til lymfødem
  • At få anerkendt lymfødem som en kronisk lidelse
  • At få adgang til vederlagsfri behandling
  • At fremme forskning og udvikling af behandlingsmetoder