LogoBliv medlem
Logo
Bliv medlem

Om DALYFO

Vores formål er:

at udøve oplysende og vejledende virksomhed bl.a. overfor patienter, sundhedspersonale og bevilgende myndigheder

• at arbejde for anerkendelse af sygdommene som en varig lidelse og krav om ensartet vederlagsfri behandling i hele landet

• at formidle viden om forskning og videreudvikling af behandlingsmetoder

• at støtte og fremme lokale aktiviteter

Hvem er vi?

Vi er en landsdækkende og upolitisk forening oprettet i 1992.

Vi repræsenterer patienter med primært og sekundært lymfødem samt patienter med lipødem.

Vi samarbejder med Kræftens Bekæmpelse for at skabe bedre behandlingsmuligheder for denne patientgruppe i Danmark.

Vi er med i Dansk Lymfødem Netværk samt repræsenteret i VASCERN (Europæisk referencenetværk for sjældne karsygdomme) hvor vi samarbejder med flere Europæiske patientforeninger.

Vi har et stærkt nordisk samarbejde med den svenske, norske og færøske patientforening hvor bestyrelserne mødes for at udveksle erfaringer og lære af hinanden.

Hvem er i vores Facebook grupper?

Lymfødem gruppen:

>1.200 medlemmer

94% kvinder

Top 5 byer:

  • København
  • Odense
  • Holbæk
  • Frederiksberg
  • Randers

Lipødem gruppen:

>280 medlemmer

99% kvinder

Top 5 byer:

  • København
  • Odense
  • Esbjerg
  • Aabenraa
  • Varde

DALYFO

Dansk Lymfødem Forening

Vi er en landsdækkende og upolitisk forening som blev stiftet 1992.

Vi repræsenterer patienter med primært og sekundært lymfødem samt patienter med lipødem og deres pårørende.

Har du spørgsmål?

Kontakt os gerne på info@dalyfo.dk