Om DALYFO

  • DALYFO har cirka 600 medlemmer 
  • Vi har flere frivillige der støtter bestyrelsen og foreningen med lokale arrangementer og deltager i begivenheder på foreningens vegne
  • Vi er altid åbne for forslag og tiltag der kan støtte og styrke foreningens formål
 
 

DALYFO's mål er

  • At varetage lymfødemikernes interesser
  • At udbrede kendskabet til lymfødem
  • At få anerkendt lymfødem som en kronisk lidelse
  • At få adgang til vederlagsfri behandling
  • At fremme forskning og udvikling af behandlingsmetoder