DALYFO's drift

Økonomi
Foreningens økonomiske fundament består af medlemskontingent, støtte fra Kræftens Bekæmpelse og offentlige puljer.
I vores medlemsblad der udkommer tre gange om året er der for 2022 6 siders annoncer (af 32 sider inkl. for- og bagside). Annoncører for det pågældende år kan findes her 
 
Til vores årlige workshop kan virksomheder købe standplads.

Bestyrelse
Bestyrelsen har 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen samt op til 3 suppleanter der vælger for et år af gangen. Bestyrelsen og suppleanterne arbejder frivilligt og ulønnet.
 
Nuværende bestyrelse kan findes her
 
Frivillige
Vi har frivillige der driver lokale arrangementer rundt om i landet eller repræsenterer os når bestyrelsen ikke har mulighed. 

Generalforsamling
På generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts måned, godkendes regnskab og bestyrelsens beretning og der vælges nye bestyrelsesmedlemmer.

Tidligere beretninger kan findes her