Lymfødem og lipødem - ultrakort

Lymfødem er en kronisk lidelse, der opstår, fordi funktionen i lymfesystemet er nedsat. Lymfødem viser sig som en vedvarende hævelse af især arme og/eller ben, men kan også være andre steder på kroppen. Sygdommen opdeles i primært og sekundært lymfødem.

Primært lymfødem

Primært lymfødem skyldes sandsynligvis medfødte defekter i lymfekarrene. Denne form kan være arvelig. Primært lymfødem viser sig oftest i puberteten.

Sekundært lymfødem

Sekundært lymfødem kan opstå efter infektion, kirurgiske indgreb, fjernelse af lymfekirtler, strålebehandling, kemoterapi eller anden medicinsk behandling.

Lipødem

Lipødem er en sygelig stor fedtaflejring, der efterhånden påvirker lymfekarrene, så deres transportkapacitet reduceres. Lipødem er karakteristisk ved en betydelig ømhed.

Lymfødem - årsag og behandling
 
BSN-Jobst har udgivet en pjece, som hedder "Lymfødem - årsag og behandling".
Pjecen henvender sig især til dem, der netop har fået konstateret lymfødem, men kan naturligvis være brugbar for alle. Den kommer blandt andet ind på:
  • Hvordan lymfødem opstår
  • Forskellige typer af lymfødem
  • Komplet lymfødembehandling
  • Kompressionsstrømper og -ærmer
  • Hvad du selv kan gøre

Pjecen er lavet i samråd med blandt andre DALYFO og Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling (DSFL).

Download brochuren: Lymfødem - årsag og behandling

 
DALYFO's gode råd
 
Det er vigtigt at understrege, at alle lymfødemer er forskellige og derfor vil vi reagere forskelligt i forskellige situationer. Derfor er det bedste råd at mærke efter i sin egen krop, hvad der fungerer eller ikke fungerer, da dét der virker for nogle, ikke nødvendigvis virker for andre. Lær DIT lymfødem at kende og brug evt. rådene i nedenstående links som inspiration.
 
 

Dansk version af best practice for behandling af lymfødem

Dansk Netværk for Lymfødem har udarbejdet et overblik over de vigtigste pointer fra "Best Practice For The Management Of Lymphoedema. International Consensus" fra 2006, som bygger på den bedst tilgængelige evidens inden for diagnostik og behandling af lymfødem.

Download pjecen her (pdf)

Formålet med denne pjece er at udbrede kendskabet til lymfødem, samt at sikre behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af geografi og sektorer. Anbefalingerne omhandler også nationale forhold, herunder bestemmelser om hjælpemidler i henhold til den gældende servicelov.

Udarbejdelsen og distribueringen er støttet af Helsefonden og Aase, Ejnar Danielsens Fond og en donation uden tilknyttede betingelser fra Specialbandager. Den er et delelement i et samlet projekt til forbedring af den tværsektorielle indsats for lymfødem patienter i Danmark, som DNL/DLF påbegyndte i 2013. Dette projekts hovedformål er at formidle viden om lymfødem til terapeuter, praktiserende læger, patienter og beslutningstagere og derved sætte fokus på bedre udredning, henvisnings- og behandlingsforløb for patienter med lymfødem.

Det originale, internationale konsensus-dokument fra The International Lymphoedema Framework (ILF) blev udarbejdet i 2006 og er siden blevet fulgt op af kompendier med fokus på specifikke områder inden for konsensus om behandling af lymfødem, fx kompression og kirurgiske indgreb.